Gweithdy'r Sgwadiau `Sgwennu yn y Senedd, Medi 2009. Hawlfraint: Academi/John Briggs

Gweithdy'r Sgwadiau `Sgwennu yn y Senedd, Medi 2009. Hawlfraint: Academi/John Briggs

Tudalen o gylchgrawn Sgwad `Sgwennu Pen-y-bont ar Ogwr

Tudalen o gylchgrawn Sgwad `Sgwennu Pen-y-bont ar Ogwr

Gweithdy'r Sgwadiau `Sgwennu yn Eisteddfod Genedlaethol 2008

Gweithdy'r Sgwadiau `Sgwennu yn Eisteddfod Genedlaethol 2008

SGWADIAU 'SGWENNU'R IFAINC - CYFLWYNIAD

Nod Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc yw dod o hyd i ysgrifenwyr disglair ym mhob rhanbarth - boed hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - a'u cyflwyno i rai o brif awduron a thiwtoriaid creadigol Cymru.

Tros y ddegawd a fu, mae Llenyddiaeth Cymru wedi datblygu nifer o Sgwadiau `Sgwennu trwy gydweithrediad awdurdodau lleol ledled Cymru.Dyfyniadau

"Rydw i mor falch o fod yn aelod o'r Sgwad. Mae wedi rhoi hyder ynof i `sgwennu mwy, yn ogystal â bod yn help gwerthfawr iawn i feithrin fy sgiliau. rydw i wedi cael profiadau amhrisiadwy gyda phob math o lenorion, beirdd, dramodwyr ac awduron yn y Gymraeg a'r Saesneg - a 'dw i wedi cael llawer o hwyl yn ogystal!"
Grug Muse, Sgwad `Sgwennu Gwynedd

"Roedd bod yn aelod o sgwad sgwennu Gwynedd yn wych, achos fe sylweddolais bryd hynny mai rhywbeth i'w fwynhau a'i feithrin oedd sgwennu, nid rhywbeth sych at ddiben dosbarth neu arholiad yn unig. Cefais hwyl garw yn cwrdd â'm cyd aelodau llengar, ac mae hi mor braf gweld fod cynifer ohonnynt yn dal i ymddiddori ym maes sgwennu a llenyddiaeth."
Gruffudd Owen, cyn-aelod o Sgwad `Sgwennu Gwynedd ac enillydd medal ddrama Eisteddfod yr Urdd 2009

 "Caiff aelodau'r Sgwad eu hannog i rannu syniadau gyda'i gilydd ac i ymddwyn fel awduron trwy gydol y diwrnod. Caiff hyn effaith mawr ar eu hyder fel ysgrifenwyr, adref ac yn yr ysgol. Maent hefyd yn ehangu eu gorwelion darllen."
Athro Dosbarth